การติดตั้งโปรแกรม Desktop Author

Advertisements

ส่วนประกอบของโปรแกรม

การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือ

การสร้างหนังสือ

การออกแบบปกหนังสือ

การทำงานกับ Buttons

การสร้างแบบทดสอบ